Kamix    
PL EN
Poprzedni slajd Następny slajd
Odkamieniacze, czyszczenie chemiczne kotłów, skraplaczy, wymienników ciepła, płukanie instalacji CO - Kamix


5.11.2023VIII MEMORIAŁU im. JERZEGO ZIENKIEWICZA

REGULAMIN
VIII MEMORIAŁU im. JERZEGO ZIENKIEWICZA
oraz
I CEL IMPREZY:
 Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez masowy udział wszystkich chętnych
 Popularyzacja tenisa stołowego
 Uczczenie św. pamięci Jerzego Zienkiewicza
 Uatrakcyjnienie wolnego czasu od nauki i pracy
 Wyłonienie najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych
 Wyłonienie najlepszej Rodziny grającej w tenisa stołowego, zwiększenie aktywności ruchowej uczestników prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia.
 Poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju zainteresowań sportowych społeczeństwa.
 Wyrównywanie szans w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego.
 Przeciwdziałanie szkodliwym zjawiskom społecznym poprzez systematyczną aktywność ruchową.
 Integracja społeczna oraz wzmacnianie więzi rodzinnych, nabycie umiejętności życiowych oraz społeczno–emocjonalnych, w tym radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i konfliktami, umacnianie zaufania do siebie i innych oraz budowanie pozytywnych relacji.
 Kształtowanie charakteru młodzieży poprzez zdobycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, przeżywania zarówno sukcesów jak i porażek, pokonywania trudności, radzenia sobie ze zmęczeniem, unikania zagrożeń oraz kontrolowania emocji.
 Atrakcyjnie przygotowane i profesjonalnie prowadzone zajęcia sportowe mają na celu odciągnąć uczestników od wirtualnego świata i codziennych problemów, rozwijając procesy poznawcze oraz umysłowe takie jak pamięć, wyobraźnia, koncentracja, orientacja, spostrzeganie
II ORGANIZATORZY:
 Miasto Rumia
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi
III PARTNERZY:
 Akademia Tenisa Stołowego „Małe Trójmiasto” Rumi
 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” Rumia
IV TERMIN I MIEJSCE:
 5.11.2023 Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49
 Zapisy w kategoriach: do 45 lat i powyżej 45 lat: godz. 830 – 915
pierwsze gry od godz. 930
 Zapisy w rocznikach 2011 i młodsi, 2006-2010 i dziewcząt: godz. 930 – 1015
pierwsze gry od godz. 1030
 Zapisy OPEN: godz. 1130 - 1145 pierwsze gry od godz. 1200
V UCZESTNICTWO:
 VIII Memoriał im. Jerzego Zienkiewicza ma charakter otwarty. Prawo startu mają wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć
 Wpisowe w kategoriach do 45 lat i pow. 45 lat wynosi: 12 zł (dwanaście złotych 00/100)
 Wpisowe w kategorii OPEN wynosi: 12 zł (dwanaście złotych 00/100 )
 Kategorie dzieci, młodzieży i kobiet - bezpłatnie
 Zawodnicy mają prawo startu tylko w 1 kategorii wiekowej oraz dodatkowo w OPEN
 Kobiety mogą wybrać rywalizację w kat. wiekowej i/lub w rywalizacji dziewcząt/ kobiet jednocześnie
 Zawody odbywają się w następujących kategoriach:
- powyżej 45 lat (rok ur. 1978 i starsi)
- do 45 lat (rok. ur. 1979 i młodsi)
- młodzież rocznik 2006/2010
- dzieci rocznik 2011 i młodsi
- dziewczęta/kobiety
- OPEN – dla wszystkich chętnych (nie zaliczana do cyklu ,,Grand Prix Rumi”)
VI SYSTEM ROZGRYWEK:
 Wyniki VIII Memoriału im. Jerzego Zienkiewicza zostaną zaliczone do klasyfikacji „GRAND PRIX RUMI 2023/2024” zaś TURNIEJ RODZINNE RAKIETY i OPEN nie jest zaliczany do w/w klasyfikacji punktowej cyklu Grand Prix Rumi.
 Turnieje rozgrywane są systemem „każdy z każdym” lub „do dwóch przegranych” w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
 Dla VIII Memoriału im. Jerzego Zienkiewicza obowiązywać będzie rozstawienie wg klasyfikacji „GRAND PRIX RUMI 2023/2024”.
VII PUNKTACJA OGÓLNA I NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW:
 Dla kat. 2006/2010, 2011 i młodsi oraz dziewcząt/kobiet przewidziano nagrody (bony) dla 4 pierwszych zawodników o wartości: I-300zł, II-200zł, III-100zł, IV-50zł
 Dla kategorii OPEN, do 45 lat oraz pow. 45 lat przewidziano nagrody (bony) dla 4 pierwszych zawodników o wartości: I-400zł, II-300zł, III-200zł, IV-100zł
 Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziano statuetki
 W Turnieju Rodzinne Rakiety przewidziane są nagrody rzeczowe
 Punktacja jest prowadzona dla każdej kategorii wiekowej oddzielnie i będzie zaliczona do cyklu „GRAND PRIX RUMI 2023/2024” za wyjątkiem kat. OPEN
 Zasady punktacji i rozstawienia zawodników stanowi załącznik nr 1 do regulaminu cyklu Grand Prix Rumi 2023/2024
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami PZTS
 Młodzież szkolna zobowiązana jest posiadać zaświadczenie lekarskie i zgodę rodziców, seniorzy uczestniczą na własną odpowiedzialność
 Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz własny sprzęt sportowy.
 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia obowiązku sędziowania spotkań przez uczestników zawodów
 Wszystkie sporne sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów lub organizator
 Organizatorzy VIII Memoriału im. Jerzego Zienkiewicza działają zgodnie z art. 13 RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. klauzula informacyjna stanowi integralną część regulaminu.
GDZIE KUPIĆ?

PROMOCJE W SKLEPIE

Przejdź do sklepu PRZEJDź DO SKLEPU

5listopadaVIII MEMORIAŁU im. JERZEGO ZIENKIEWICZAREGULAMIN VIII MEMORIAŁU im. JERZEGO ZIENKIEWICZA oraz I CEL IMPREZY:  Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez masowy udział wszystkich chętnych  Popularyzacja tenisa stołowego więcej20lutegoPomagamy zwierzętomZasady akcji są proste: Polubcie nasz facebookowy profil Kamix Udostępnijcie wpis o pomocy dla Pomorskiego Kociego Domu Tymczasowego , a my przekażemy pieniążki na pomoc. Zbiórkawięcej13lutegoKOLEJNY KONKURS ROZTRZYGNIĘTYBardzo dziękujemy, że tak chętnie braliście udział w naszym rebusowym konkursie. Wybraliśmy 5 zwycięzców, którym serdecznie gratulujemy!!! Więcej informacji o konkursach na naszymwięcej WCZEŚNIEJSZE AKTUALNOŚCI
Copyright © 2024 Kamix. All rights reserved. Kamix design & code LemonArt.pl